Uppsala kommuns Överraskning 2010
"När stad möter land"
Konstinstallation skapad av Monika Ågren

Välvda sidor av packade torvblock i formen av en amfieteater. En eld ledde besökaren in på stigen kantadav björksly. I slutet av stigen uppenbarade sigamfieteaterns öppning. På teaterns etapper av torvblock växte blommor och växter som var tuktade av människan
men marken inne i teatern pryddes av vild växtlighet.Tillsammans skapade de balansen mellan vild växtlighetoch tuktad.

Installationen manade  och lockade besökaren att användasig av alla fem sinnen; smak, lukt, hörsel, syn och känsel. Du hittade också alla fyra grundelementrepresenterade i gestaltningen av mötet mellan den vilda växtligheten och den ordnade odlingen. De fyra
grundelementen består av eld, jord, luft och vatten.

Installationen var en del av Linnéfirandet den 21-23 maj 2010, ett samarbete mellan Uppsala universitet, Uppsala univesitet, Uppsala kommun, SLU, Svenska Linnésällskapet och Uppsala Tourism.

Huvudvärd var Sh bygg

"Klicka här för att se bilder och mer info."