Uppsala kommuns Överraskning 2010
"När stad möter land"
Konstinstallation skapad av Monika Ågren

Om du klickar på den här bilden kan du se hur amfieteatern var konstruerad,

Om du klickar på den här bilden kan du se några bilder inifrån, när allt var klart.


Om du klickar på den här bilden så kan du se Monikas tal vid invigningen


Om du klickar på den här bilden kan du se en film som visar stigen till amfien skuggad av björksly.


Så här skrev UNT