INTERFAITH CLIMATE SUMMIT 20081128 - 29

 

Jag fick uppdraget att dekorera domkyrkan och universitetets aula i samband med Interfaith Climate Summit. Evenemanget var ett initiativ av ärkebiskop Anders Wejryd som bjöd in ett 30-tal religiösa ledare från hela världen  28-29 november, ett möte om klimatfrågor över religionsgränserna.

Jag använde material som var ekologiskt och närodlat, såsom halm, lera, lavar och mossor allt för att mitt arbete skulle harmonera med tanken bakom klimatmötet.

Klicka på länkarna nedan för att se mer.

- Press

- Bildgalleri