IRIS X SIBTOSA "MONIKA"


 

 

Jag har fått en blomma uppkallad efter mig. Peter Litfors som förestår universitetets växthus i Frescati har förärat mig den, här kan ni läsa hur Peter har gått tillväga!

Nu vill jag berätta hur jag gick till väga ang. Monikas Iris

Det hela började med att jag som medlem av Brittiska Irissällskapet
(http://www.britishirissociety.org.uk) beställde frö från deras rikhaltiga frölista. Listan innehåller fröer som medlemmarna från främst England men också från övriga Europa,Asien och Nord Amerika donerat.Jag erhöll bl.a. I.sibirica tetraploid advanced seedling och I.sibtosa även den tetraploid.

Tetraploid menas kromosomfördubblad vilket oftast ger kraftigare växt och större blommor. I.sibtosa är en hybrid mellan I.sibirica och I.setosa. Dessa två arter tillhör olika sektioner av Irissläktet och som diploida ger de avkomma som blir steril (som mulåsnor). Vitsen med att skaffa tetraploida Iris i dethär fallet resulterar i att avkomman blir fertil. Den vi har att tacka för detta är Tomas Tamberg från Berlin.Tyskland. (http://www.tamberg.homepage.t-online.de)
Han har arbetat intensivt med förädlingen och erhållit lysande resultat.

Nu var det bara att sätta igång.Jag valde ut en mörkblå med sammetslyster av I.sibirica och en mellanblå-violett rikt förgrenad med vildkaraktär av I.sibtosa. Pollineringen lyckades vilket resulterade i fem plantor varav två kasserades direkt vid blom - de dög inte - men de tre resterande var i mitt tycke utmärkta.
1 ljusblå med platta blommor
1 mörkblå med traditionell form
1 mellanblå med gul signalfläck
Den mellanblå som är rikblommig och i mitt tycke vackrast vill jag döpa till Monika efter Monika.
Rent teckniskt kan jag beskriva korsningen:
P.L.st.05/3. tet.I.sibirica seedl. x tet.I.sibtosa seedl. = Iris x sibtosa "Monika"

Hälsningar

Peter